Religie & Samenleving

Welke rol speelt religie vandaag in samenleving en cultuur?

Europa & Solidariteit

Welke vormen van solidariteit versterken de "band van maatschap" in de samenleving en in de wereld ?

Economie & Ethiek

Hoe kunnen bedrijfsleven en sociaal-economische organisaties bijdragen tot een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving?

Jezuïetenerfgoed

Het materiële, intellectuele en spirituele erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen

Evenementen

Verzoening in contexten van sociale uitsluiting

lezing en debat
Leerstoel Vredeseducatie
3 april 2019

Positieve psychologie en zingeving

studiedag
10 mei 2019

Nieuws

In memoriam: Christiane Timmerman

De leden van de bestuursorganen en de medewerkers van de vzw Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen voelen diepe droefheid bij het overlijden van prof. Christiane Timmerman, maar zijn ook trots dat zij met haar mochten samenwerken. Van het nieuwe project ‘UCSIA’ zette zij mee de krijtlijnen uit. Chris legde de lat voor UCSIA hoog: in het complexe thema van de wisselwerking tussen maatschappij, cultuur en religie hielp zij ons om nieuwe, multidisciplinaire inzichten en een internationaal academisch netwerk op te bouwen. Aan de medewerkers van het eerste uur bood zij inspiratie, richting en geborgenheid.

Dank u Chris, erkentelijk en genegen!

Lezing Ronnie Hsia

Op 7 maart 2019 geeft prof. dr. Ronnie Po-chia Hsia een lezing over religieuze vertaling: de Imagines Evangelicae van Hieronymus Nadal S.J. en hun verwerking in China door Giulio Aleni S. Een initiatief van onze partners: het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en het Ruusbroecgenootschap.

Call for Applications

voor de UCSIA-zomerschool
over "Religion & Mobility"
25 augustus-1 september 19
Universiteit Antwerpen
deadline: 31 maart 2019

Alternatief voor seculariseringsthese

Lees het interview met de Duitse socioloog Hans Joas in Tertio.

Contacteer ons!

Per post

UCSIA vzw
Prinsstraat 14
2000 Antwerpen
BELGIË

T | +32 (0) 3 265 49 60
F | +32 (0) 3 707 09 31

Stuur ons een mailtje!

4 + 10 =

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31