UCSIA

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) komt voort uit de vroegere jezuïeteninstelling UFSIA. Het is een onafhankelijke vereniging zonder winstgevend doel die opgericht werd door leden van de Sociëteit van Jezus en van de vroegere UFSIA met het doel in de Antwerpse regio de traditie verder te zetten van een Jezuïtisch universitair project dat is  toegespitst op thema’s die bijzonder gestalte geven aan de christelijke levensvisie.

Het centrum wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving door onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en academisch onderzoek. We hebben de ambitie om hét referentiecentrum  te worden waar het rijke intellectuele, spirituele en pedagogische erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen levendig wordt gehouden.   

Historiek

In 1852 stichtten de paters van de Sociëteit van Jezus in de Belgische havenstad Antwerpen een instituut voor handelsonderwijs. Hieruit groeide één van de eerste “business schools” in Europa die universitaire diploma’s  toekende.  Geleidelijk aan verbreedde de Sint-Ignatius Handelshogeschool haar activiteiten  met een Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (inclusief Rechten)  en een Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.

Op het einde van de jaren zestig verwierf de handelshogeschool het wettelijk statuut van universiteit en bij die gelegenheid werd haar naam omgevormd in Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA). De nieuwe universiteit kende officiële diploma’s toe in de Toegepaste Economische Wetenschappen, Wijsbegeerte en Letteren, Rechten en Politieke en Sociale Wetenschappen. Vanaf het begin van de jaren zeventig was UFSIA één van de partners in de confederale Universiteit Antwerpen, samen met twee openbare instellingen: het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) en de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA).

In 2002 werd beslist om de drie instellingen van de confederatie te fusioneren in een nieuwe universiteit: de Universiteit Antwerpen (UA). De Universiteit Antwerpen is de eerste universiteit met een uitdrukkelijk pluralistisch karakter in België, met een grote nadruk op het belang van het levensbeschouwelijk en ethisch discours en openheid voor religie en interculturele dialoog. Vandaag biedt de Universiteit onderwijs- en opleidingsprogramma’s aan in de sociale- en menswetenschappen, rechten, natuurwetenschappen en geneeskunde. De instelling telt ongeveer 9.000 studenten.

Het “Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen” (UCSIA) komt voort uit de vroegere Jezuïeteninstelling UFSIA. Het is een onafhankelijke vereniging zonder winstgevend doel die opgericht werd door leden van de Sociëteit van Jezus en van de vroegere UFSIA met het doel in de Antwerpse regio de traditie verder te zetten van een Jezuïtisch universitair project dat is  toegespitst op thema’s die bijzonder gestalte geven aan de christelijke levensvisie en op die manier dienstig is aan het geloof en cultuur en bijdraagt tot een rechtvaardiger samenleving.

De vzw UCSIA werd opgericht in de zomer van 2002 en werd een half jaar later operationeel.

Het team

Prof. dr. Bea Cantillon

Prof. dr. Bea Cantillon

Voorzitter raad van bestuur

T | +32 (0) 3 265 53 98
E | bea.cantillon@uantwerpen.be

Dr. Stijn Latré

Dr. Stijn Latré

Directeur

T | +32 (0) 3 265 45 87
E | stijn.latre@ucsia.be

Marijke Celis

Marijke Celis

Administratief medewerker

T | +32 (0) 3 265 49 60
E | marijke.celis@ucsia.be

Dr. Ellen Decraene

Dr. Ellen Decraene

Wetenschappelijk medewerker

T | +32 (0) 3 265 45 99
E | ellen.decraene@ucsia.be

Barbara Segaert

Barbara Segaert

Wetenschappelijk medewerker

T | +32 (0) 3 265 45 94
E | barbara.segaert@ucsia.be

Nynke van Uffelen

Nynke van Uffelen

Wetenschappelijk medewerker

T | +32 (0) 3 265 48 94
E | nynke.vanuffelen@ucsia.be

Christel Van Wonterghem

Christel Van Wonterghem

Administratief medewerker

T | +32 (0) 3 265 45 80
E | christel.vanwonterghem@ucsia.be

Geert Vanhaverbeke

Geert Vanhaverbeke

Secretaris

T | +32 (0) 3 265 40 15
E | geert.vanhaverbeke@ucsia.be

Beheersorganen

UCSIA is een vereniging zonder winstoogmerk.

De Algemene Vergadering bestaat uit maximaal 36 leden, waarvan één derde gemandateerden door de Sociëteit van Jezus, één derde gecoöpteerden uit de Antwerpse universitaire gemeenschap en één derde extern gecoöpteerden (de Kerk, onderwijs, pers, vakbonden en werkgevers, niet-gouvernementele organisaties, enz.). De Algemene Vergadering bepaalt de algemene strategie, ziet toe op de Raad van Bestuur en keurt de begroting en de rekeningen goed.

De Raad van Bestuur leidt de vereniging.

De Academische Raad draagt als adviesorgaan bij tot de hoogstaande academische kwaliteit van de projecten.

De Algemene Vergadering is als volgt samengesteld:

voorzitter: Mieke Van Hecke

voor de sociëteit van Jezus :

 • Jacques Haers sj, professor theologie KULeuven
 • Özcan Hidir, decaan faculteit Islamitische Theologie – Universiteit Rotterdam
 • Eduard Kimman sj, professor emeritus onderneming en ethiek Radboud Universiteit Nijmegen
 • Ludwig Van Heucke sj, missieprocuur
 • Erwin Van Wassenhove
 • Guy Vanheeswijck, professor filosofie Universiteit Antwerpen
 • Cecilia Vanneste, stuurgroeplid IgnAN
 • Johan Verschueren sj, Provinciaal der Vlaamse en Nederlandse Jezuïeten

voor de Antwerpse universitaire gemeenschap :

 • Bea Cantillon, voorzitter van de raad van bestuur UCSIA vzw | professor sociologie Universiteit Antwerpen
 • Flora Carrijn, academisch beheerder KU Leuven Campussen Antwerpen
 • Veerle Hendrickx, algemeen directeur Karel de Grote-Hogeschool
 • Willem Lemmens, professor ethiek en moderne filosofie Universiteit Antwerpen
 • Rudy Martens, decaan, Faculteit TEW, Universiteit Antwerpen
 • Johan Meeusen, professor recht Universiteit Antwerpen
 • Christiane Timmerman †, directeur CEMIS Universiteit Antwerpen
 • Gerlinde Verbist, dr. assistent Universiteit Antwerpen

externe leden :

 • Lieven Boeve, directeur-generaal VSKO
 • Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
 • Eddy Bruyninckx, ere-gedelegeerd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen
 • Alain de Crombrugghe, professor economie, Universiteit van Namen
 • Mia De Schamphelaere, eresenator
 • Jan De Volder, politiek redacteur
 • Ilse Dielen, voorzitter, ACV Antwerpen
 • Geert Janssens, hoofdeconoom, ETION
 • Willem Staes, beleidsmedewerker,  Pax Christi

In de Raad van Bestuur zetelen:

 • Bea Cantillon, directeur Centrum Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen – voorzitter van de raad van bestuur
 • Bart De Moor, hoogleraar STADIUS, KULeuven
 • Martin Decancq, financieel beheerder Universiteit Antwerpen
 • Jacques Haers sj, professor theologie KULeuven
 • Nicolas Standaert sj, professor sinologie KULeuven
 • Christiane Timmerman †, directeur CeMIS, Universiteit Antwerpen
 • Annemie Verhoeven, verbondssecretaris, Beweging.net

De vergadering wordt bijgewoond door:

 • Stijn Latré, directeur
 • Geert Vanhaverbeke, secretaris raad van bestuur en algemene vergadering

De academische raad heeft tot taak de raad van bestuur en de directeur te adviseren over academische aangelegenheden. Leden van de academische raad kunnen gevraagd worden om vanuit hun specifieke onderzoeksexpertise gedurende een bepaalde periode de medeverantwoordelijkheid op te nemen van één of meerdere themalijn(en).

De raad van bestuur duidt binnenkort de leden van de academische raad aan bij de overeenkomstige themalijnen.

Partners

Universiteiten, hogescholen en academische centra
CEMIS: Centrum Migratie en Interculturele Studies (Universiteit Antwerpen)
KVHU: Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding
Pastorale Dienst Universiteit Antwerpen
Thomas: Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking (KULeuven)
Universiteit Antwerpen

Jezuïeten
Europese Jezuïeten
Ignatiushuis: Ignatiaans centrum voor geloof en cultuur in Amsterdam
Igniswebmagazine: Online tijdschrift van de Nederlandse jezuïeten
Jesuit European Office – OCIPE
Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland
Oude Abdij: Ignatiaans centrum voor spiritualiteit in Drongen
Scribani netwerk

Andere
IICT: International Institute Canon Triest
Spes-Forum: Spiritualiteit in Economie en Samenleving
Tijdschrift Recht, Religie en Samenleving

reflectiecentrum voor actief pluralisme van de Universiteit Antwerpen

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de wetenschappelijke studie van het jodendom

instituut voor economische, politieke en sociale aspecten van ontwikkelingsbeleid en -beheer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteiten in Vlaanderen en Brussel

KSGV

Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid

Pax Christi Vlaanderen

Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden

Sant'Egidio

Wereldwijde christelijke lekenbeweging die zich inzet voor de armen

cultureel-maatschappelijk tijdschrift over diverse onderwerpen: van filosofie tot film, van recht tot kunst, van theologie tot economie

Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking

VERUS

vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland

vredesopvoeding en herinneringseducatie, voor zowel jongeren als volwassenen

VUHP

Vlaams Universiteits- en Hogeschoolpastoraat

11.11.11

Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31