Nieuws

2019

Pleidooi voor hoger onderwijs voor, samen met en vanuit de samenleving

Vertegenwoordigers van de vijf Vlaamse universiteiten en enkele hogescholen hebben zich verenigd in een gezamenlijk opiniestuk over service-learning. Het is te lezen op vrtNWS.

ARIA-kunstenfestival Integrated

Louise Nelstrop en Pol Herrmann lieten zich inspireren door de vrouwelijke mystici Hadewijch en Porete. De kortfilm die hieruit is voortgekomen, mede dankzij de steun van UCSIA, laat zien hoe deze figuren uit de middeleeuwen dienen als inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars.

Hadewijch en Porete waren twee controversiële figuren die schreven over de liefde, wat een grote aantrekkingskracht vormt voor artiesten. De film is een portret van vijf bekende kunstenaars (Wim Henderickx, Anne-Mie van Kerckhoven, Aline Kiner, An Pierlé en Hendrik Vanden Abeel) die vertellen over de mystici en hun relevantie vandaag. Ze verhouden zich tot Hadewijch en Porete op een volledig nieuwe manier.

De film wordt geprojecteerd op het jaarlijkse ARIA-kunstenfestival Integrated, 7-8 november 2019, in De Singel (Antwerpen). Het jaarthema is Radical Imagination. Meer informatie en tickets zijn te vinden op hun website.

Voor een warm en sociaal Vlaanderen: investeer in de sociale economie

Als het de Vlaamse onderhandelaars menens is met de sociale en economische doelstellingen die voorop gesteld worden in de startnota van Bart De Wever, dan moeten zij opkomen voor meer investeringen in de sociale economie. Lees meer...

Gesloten tot 31 juli 2019

We nemen even pauze. Ons kantoor is gesloten van 12 tot en met 31 juli.

Van onze partners

Op 30 augustus organiseert de Werkgroep 17de eeuw zijn jaarlijks congres over deugd en ondeugd. In het kader van dit congres, kan je de gelijknamige expo bezoeken in de Universiteitsbibliotheek van Antwerpen.
Lees meer...

Supernatural religion in the age of empire

Call for papers voor een workshop over de interactie tussen bovennatuurlijke geloofsovertuigingen en ervaringen van kolonialisme en imperialisme op 18 oktober 2019 aan de Universiteit Antwerpen. Lees meer...

Van onze partners

Zijn de Belgische instellingen geschikt om de armoede bestrijden? Re-Bel inititative onderzoekt deze vraag op 20 juni in de Universitaire Stichting (Brussel). Lees meer...

Presentaties en foto's online!

Op 10 mei organiseerden we een studiedag over positieve psychologie en zingeving. Je vindt de presentaties en foto's nu online!

Van onze partners

Een gesprek met Luuk van Middelaar over Europese waarden na de verkiezingen op 5 juni om 18 uur in BOZAR (Brussel). Lees meer...

Interview met Laurien Ntezimana op Kerknet

Ook Kerk & Leven interviewde keynote spreker Laurien Ntezimana. Lees het artikel hier!

Call for workshops

Wil jij een workshopsessie organiseren op de tweede Europese conferentie over service-learning in het hoger onderwijs?

Dien jouw voorstel in voor
17 juni 2019!

Verslag genocide-herdenking online!

Op 3 april herdachten we de Rwandese genocide met een debatavond over verzoening in contexten van sociale uitsluiting. Lees nu het verslag!

Converso-Paulinism

Herbekijk de lezing van Claude Stuczynski in het kader van de UCSIA-IJS-leerstoel.

Laurien Ntezimana over de Rwandeze genocide

VRT NWS sprak met keynote spreker Laurien Ntezimana over de Rwandese genocide.

Call for Applications

voor de UCSIA-zomerschool
over "Religion & Mobility"
25 augustus-1 september 19
Universiteit Antwerpen
deadline: 31 maart 2019

Freedom, Autonomy and Responsibility

Vooraanstaande internationale academici belichten de huidige vraagstukken in de verhouding tussen religie en recht in de context van het katholiek onderwijs tijdens de conferentie van 22 tot 24 mei 2019 aan de ACU in Sydney (Australië).

In memoriam: Christiane Timmerman

De leden van de bestuursorganen en de medewerkers van de vzw Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen voelen diepe droefheid bij het overlijden van prof. Christiane Timmerman, maar zijn ook trots dat zij met haar mochten samenwerken. Van het nieuwe project ‘UCSIA’ zette zij mee de krijtlijnen uit. Chris legde de lat voor UCSIA hoog: in het complexe thema van de wisselwerking tussen maatschappij, cultuur en religie hielp zij ons om nieuwe, multidisciplinaire inzichten en een internationaal academisch netwerk op te bouwen. Aan de medewerkers van het eerste uur bood zij inspiratie, richting en geborgenheid.

Dank u Chris, erkentelijk en genegen!

Ondernemen met een missie

Naar aanleiding van ons social service learning-project, sprak Antwerps studentenblad Dwars met Piet Colruyt en Nathalie Vanderik over sociaal ondernemerschap.

Lezing Ronnie Hsia

Op 7 maart 2019 geeft prof. dr. Ronnie Po-chia Hsia een lezing over religieuze vertaling: de Imagines Evangelicae van Hieronymus Nadal S.J. en hun verwerking in China door Giulio Aleni S. Een initiatief van onze partners: het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en het Ruusbroecgenootschap.

Alternatief voor seculariseringsthese

Lees het interview met de Duitse socioloog Hans Joas in Tertio.

Verbinding in tijden van fragmentatie

Op 17 en 18 januari vond het jaarlijkse VUHP-seminarie voor de pastoraal verantwoordelijken van de Vlaamse hogescholen en universiteiten plaats.

Lees hier het verslag!

Opleiding Vredeseducatie

Op 12 februari gaat de Opleiding Vredeseducatie editie 2019 van start met een academische zitting met als gastspreker Jan Leyers. Hij zal praten over ‘Allah in Europa’. De opleiding wordt georganiseerd door de Stuurgroep van de Opleiding Vredeseducatie in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen en de Universiteit Antwerpen.

Van onze partners

Op 14 februari 2019 heeft het Centrum Pieter Gillis Ger Groot te gast voor een lezing over het materialisme van de godsdienst.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

7 + 11 =

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31