Themalijnen

Religie & Samenleving

Welke rol speelt religie vandaag in samenleving en cultuur?

Europa & Solidariteit

Welke vormen van solidariteit versterken de "band van maatschap" in de samenleving en in de wereld ?

Ethiek & Economie

Hoe kunnen bedrijfsleven en sociaal-economische organisaties bijdragen tot een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving?

Jezuïetenerfgoed

Het materiële, intellectuele en spirituele erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen

Gezondheid & Welzijn

Hoe kunnen we de zorg voor personen met een kwetsbare geestelijke gezondheid en hun families verbeteren?

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31