Economie & Ethiek

Deze themalijn vertrekt vanuit de algemene problematiek van uitsluiting uit de arbeidsmarkt. Sociaal inclusief ondernemen en vooral de promotie ervan zit in de lift wat symptomatisch is voor de transitieperiode waarin de Vlaamse economie zich momenteel bevindt. Deze groeiende aandacht spruit voort vanuit het besef dat huidige problematieken en uitdagingen inzake duurzaamheid, globalisering, mensenrechten en sociale onrechtvaardigheid een her-denking, evaluatie van de praxis en duurzaamheid van een meer inclusieve economie en de rol en verantwoordelijkheden van alle betrokken stakeholders. Echter, ondanks een belangrijke groei van de tewerkstelling blijft tot op vandaag de werkloosheid bij mensen met een lage scholing een onopgelost vraagstuk.

Ondanks het uitgesproken kansengroepenbeleid van de laatste decennia, moet er worden vastgesteld dat de arbeidsmarkt nog al te vaak een exclusief karakter heeft en sociale economie net onder druk komt te staan door veranderingen in financiering door de overheid en de voortschrijdende economische globalisering die productie in lageloonlanden financieel aantrekkelijker maakt en de afzetmarkt voor de sociale economie doet verkleinen (laaggeschoold werk). De huidige Vlaamse arbeidsmarkt presteert in vergelijking met andere Europese landen zwak inzake tewerkstelling van laaggeschoolden, 55+ plussers en personen met een buitenlandse herkomst. Daarenboven wijst onderzoek uit dat er op dit vlak relatief weinig vooruitgang wordt geboekt. Hoe ziet onze huidige economische en sociale ruimte eruit met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Projecten

CSL Sociale kruideniers

De studenten van de Universiteit Antwerpen veroverden de sociale kruideniers met het nieuwe Community Service Learning-project van UCSIA.

Leerstoel Jef Van Gerwen

in nagedachtenis van de Antwerpse jezuïet Jef Van Gerwen die een pionier was inzake bedrijfsethiek in Vlaanderen en die mee aan de basis lag van de oprichting van UCSIA.

Leerstoel P.W. Segers

over sociaal beleid in nagedachtenis van Paul-Willem Segers, Belgische politicus en een vooraanstaande leider van de christelijke arbeidersbeweging.

Evenementen

Inclusieve economie in actie

netwerkevent
24 oktober 2019

De sociale staat van het klimaat

dialoogavond
24 oktober 2019

alle evenementen

over economie en ethiek

Nieuws

Voor een warm en sociaal Vlaanderen: investeer in de sociale economie

Als het de Vlaamse onderhandelaars menens is met de sociale en economische doelstellingen die voorop gesteld worden in de startnota van Bart De Wever, dan moeten zij opkomen voor meer investeringen in de sociale economie. Lees meer...

Ondernemen met een missie

Naar aanleiding van ons social service learning-project, sprak Antwerps studentenblad Dwars met Piet Colruyt en Nathalie Vanderik over sociaal ondernemerschap.

alle nieuws

over economie en ethiek

Publicaties

Nog even geduld: deze pagina wordt verder aangevuld.

alle publicaties

over economie en ethiek

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31