Ethiek & Economie

Deze themalijn vertrekt vanuit de algemene problematiek van uitsluiting uit de arbeidsmarkt. Sociaal inclusief ondernemen en vooral de promotie ervan zit in de lift wat symptomatisch is voor de transitieperiode waarin de Vlaamse economie zich momenteel bevindt. Deze groeiende aandacht spruit voort vanuit het besef dat huidige problematieken en uitdagingen inzake duurzaamheid, globalisering, mensenrechten en sociale onrechtvaardigheid een her-denking, evaluatie van de praxis en duurzaamheid van een meer inclusieve economie en de rol en verantwoordelijkheden van alle betrokken stakeholders. Echter, ondanks een belangrijke groei van de tewerkstelling blijft tot op vandaag de werkloosheid bij mensen met een lage scholing een onopgelost vraagstuk.

Ondanks het uitgesproken kansengroepenbeleid van de laatste decennia, moet er worden vastgesteld dat de arbeidsmarkt nog al te vaak een exclusief karakter heeft en sociale economie net onder druk komt te staan door veranderingen in financiering door de overheid en de voortschrijdende economische globalisering die productie in lageloonlanden financieel aantrekkelijker maakt en de afzetmarkt voor de sociale economie doet verkleinen (laaggeschoold werk). De huidige Vlaamse arbeidsmarkt presteert in vergelijking met andere Europese landen zwak inzake tewerkstelling van laaggeschoolden, 55+ plussers en personen met een buitenlandse herkomst. Daarenboven wijst onderzoek uit dat er op dit vlak relatief weinig vooruitgang wordt geboekt. Hoe ziet onze huidige economische en sociale ruimte eruit met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Projecten

CSL Sociale kruideniers

De studenten van de Universiteit Antwerpen veroverden de sociale kruideniers met het nieuwe Community Service Learning-project van UCSIA.

Leerstoel Jef Van Gerwen

in nagedachtenis van de Antwerpse jezuïet Jef Van Gerwen die een pionier was inzake bedrijfsethiek in Vlaanderen en die mee aan de basis lag van de oprichting van UCSIA.

Leerstoel P.W. Segers

over sociaal beleid in nagedachtenis van Paul-Willem Segers, Belgische politicus en een vooraanstaande leider van de christelijke arbeidersbeweging.

Evenementen

Tussen rouw en werk

studiedag
19 december 2019

Inclusieve economie in actie

netwerkevent
24 oktober 2019

alle evenementen

over economie en ethiek

Nieuws

Pijn, verdriet en rouw krijgen plaats op VUB

Ernstige ziekte, overlijden, rouw of mantelzorg maakt deel uit van ieders leven. Geen werknemer die er immuun voor is. Daarom wil de VUB inzetten op ‘meelevende’ organisaties. Te beginnen met zichzelf.
Lees het artikel in De Standaard...

Rouwen op het werk: mag het wat menselijker?

Wanneer je na de dood van een geliefde ouder, partner of kind terugkomt op het werk, staan nog te veel werkgevers met hun mond vol tanden. Ook de wet is te hard voor rouwenden met slechts enkele dagen verlof. Kan dat niet beter?
Lees het artikel op Jobat...

alle nieuws

over economie en ethiek

Publicaties

Nog even geduld: deze pagina wordt verder aangevuld.

alle publicaties

over economie en ethiek

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31