Deze themalijn verbindt economie met ethiek. De mens is immers geen ‘homo eoconomicus’, een geïsoleerd individu dat rationeel zijn eigenbelang nastreeft. We sociale dieren die gedragen worden door waarden en sociale normen. We beantwoorden aan het appel van de ander, dat we omzetten in altruïsme, sympathie, betrokkenheid en solidariteit. We zijn sociale wezens die behoefte hebben aan erkenning en samenleven. Hebzucht en de wil tot winst zijn dikwijls minder sterk dan ons rechtvaardigheidsgevoel. Economie en ethiek, moraliteit en waarden: het is geen verhaal van aansluiting, maar van noodzaak. Een economische logica moet ingebed worden in het sociale en het ethische. Onder het motto van ‘een menswaardig bestaan voor allen’ bekijkt UCSIA de economie als morele wetenschap.

UCSIA verbindt ethiek en economie binnen verschillende thema’s. Steeds geven wij bijzondere aandacht aan de kansengroepen in onze maatschappij: de mensen in armoede, migranten enzovoorts. We besteden aandacht aan publieke maatregelen enerzijds en creatief, waardevol en duurzaam ondernemen in de private sector via CSR (corporate social responsibility) en CSV (creating shared value) anderzijds.

  • Een eerste thema is de sociale economie. De centrale vraag luidt als volgt: hoe kunnen bedrijfsleven en sociaaleconomische organisaties bijdragen tot een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving? De economie is vaak te exclusief: de huidige Vlaamse arbeidsmarkt presteert in vergelijking met andere Europese landen zwak inzake tewerkstelling van laaggeschoolden, ouderen en personen met een migratieachtergrond. Sociale innovatie en -inclusie vormen kerntermen.
  • Een tweede thema draait rond klimaat, democratie en sociale rechtvaardigheid. De centrale vraag luidt als volgt: hoe bewerkstelligen we de noodzakelijke klimaattransitie op een sociaal rechtvaardige en democratische wijze? Niet handelen raakt juist de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op de wereld. Weer andere oplossingen bevoordelen de huidige rijkere wereldpopulaties ten koste van de armeren. De noord-zuidverhoudingen komen hier sterk naar voren. Wij steunen de zoektocht naar maatregelen die sociaal, democratisch én ecologisch zijn.
  • Een derde thema draait rond duurzaamheid in de financiële sector. De hoofdvraag hier is: hoe kan de financiële sector de maatschappij weer van dienst zijn? Het uiteindelijke doel van de sector hangt samen met het creëren van een duurzame, inclusieve, sociale economie. Financiële ethiek en impactvol investeren zijn kerndomeinen.
  • Een vierde thema wordt gefaciliteerd door de leerstoel P.W. Segers, een leidende figuur uit de naoorlogse christelijke arbeidersbeweging. De leerstoel onderzoekt uitdagingen rond werk, inkomen en gezin, nu en in de toekomst.
  • Een vijfde thema is ondergebracht via de leerstoel Jef Van Gerwen, een Antwerpse jezuïet die een pionier was inzake bedrijfsethiek in Vlaanderen. Deze leerstoel is een forum voor allerlei onderwerpen die gerelateerd zijn aan bedrijfsethiek.

Projecten

CSL Sociale kruideniers

De studenten van de Universiteit Antwerpen veroverden de sociale kruideniers met het nieuwe Community Service Learning-project van UCSIA.

Leerstoel Jef Van Gerwen

in nagedachtenis van de Antwerpse jezuïet Jef Van Gerwen die een pionier was inzake bedrijfsethiek in Vlaanderen en die mee aan de basis lag van de oprichting van UCSIA.

Leerstoel P.W. Segers

over sociaal beleid in nagedachtenis van Paul-Willem Segers, Belgische politicus en een vooraanstaande leider van de christelijke arbeidersbeweging.

Evenementen

Van migratie naar arbeidsmarktintegratie

studiedag
20 februari 2020

A Manifesto for Social Progress

Skype-lezing
20 februari 2020

alle evenementen

over economie en ethiek

Nieuws

Het bestaan van talrijke voedselbanken en sociale kruideniers is de kanarie in de koolmijn van de Belgische welvaartsstaat

Onze voorzitter Bea Cantillon en onze directeur Stijn Latré schreven samen een kritische opiniestuk in De Morgen over het Belgische armoedebeleid, werkende armen, sociale economie en voedselbedeling.
Lees het artikel in De Morgen...

SUSPENS-slotconferentie

De SUSPENS-slotconferentie op 6 maart onderzoekt hoe we de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij kunnen verzoenen. Georganiseerd door CSB (Universiteit Antwerpen), het Federaal Planbureau, CEDD (IGEAT, ULB) & Belspo.
Lees meer...

alle nieuws

over economie en ethiek

Publicaties

Nog even geduld: deze pagina wordt verder aangevuld.

alle publicaties

over economie en ethiek

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31