De mens centraal

Europese waarden in het bedrijfsleven

7 oktober 2020

De coronacrisis heeft de pauzeknop van de economie ingedrukt, met alle rampzalige gevolgen vandien. Bedrijven sneuvelen, werkloosheidscijfers stijgen. Toch kan de crisis ook een kans zijn om onze prioriteiten fundamenteel te herdenken. Waartoe dient de economie? Wat is de waarde of ‘winst’ die een onderneming nastreeft? Voor welk doel willen wij werken?

Een bedrijf is méér dan een geldmachine. Dat besef groeide sterk voor de coronacrisis: waardevol ondernemen was het nieuwe streven in veel Europese governance modellen. Maar wat zijn dat nu eigenlijk, ‘Europese waarden‘?

In Europa heeft de filosofie van het personalisme een belangrijke invloed uitgeoefend op de vorming van Europese waarden. Het personalisme is een filosofische stroming in de lijn van het existentialisme en oorspronkelijk geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie. De stroming focust op waarden als gemeenschap, solidariteit, het common good en het belang van de menselijke persoon. Personalisme heeft een belangrijke invloed gehad op het bedrijfsleven, het ontstaan van de Europese Unie (via de founding fathers) en de Belgische politiek.

Welke inspiratie kunnen we uit het personalisme halen om beter uit de coronacrisis te komen? 

Vier waardenthema’s kunnen worden geïdentificeerd. Deze thema’s hebben een ding gemeen: de waarde van de menselijke persoon staat voorop.

  • Persoonlijke en professionele groei van de persoon
  • Solidariteit via participatief ondernemen en ecologische zorg
  • Engagement en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap
  • Zingeving of spiritualiteit als bron van ondernemen

Tijdens dit evenement krijgen ondernemers het podium die de waarden van het personalisme centraal stellen en vertalen naar het hier en nu. Na een inleiding van Dries Deweer, specialist in personalisme, gaan diverse bedrijfsleiders met elkaar in gesprek over het belang van het herontdekken van belangrijke Europese waarden zoals deze in het personalisme tot uiting komen. Wat kunnen deze personalistische waarden concreet betekenen voor het bedrijfsleven? Hoe gaan Vlaamse CEO’s hier vandaag mee aan de slag? Waarom is dit vaak moeilijk? Wat zijn de feitelijke uitdagingen? En waar halen ze hun inspiratie om het vol te houden?

 

Dit evenement is een samenwerking tussen de UCSIA-leerstoel Jef Van Gerwen, de Trends Leerstoel Economie van de Hoop en de Velge Leerstoel Europese Waarden. 

Wanneer?

7 oktober 2020
13.30 – 17.00 uur

Waar?

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Nottebohmzaal
Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen

Inschrijven

Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro.
Gratis voor online deelname.
De inschrijvingen openen binnenkort.

Programma

13.30 uur

Onthaal met koffie

14.00 uur

Welkomstwoord door Heleen Touquet (Velge Leerstoel Europese Waarden) en Hendrik Opdebeeck (Trends Leerstoel Economie van de Hoop)

14.05 uur

Europese waarden en personalisme

Dries Deweer, Tilburg University

14.30 uur

Panel: Personalistische waarden in het bedrijfsleven

  • Hilde Crevits, Vlaams minister voor Economie
  • Geert Noels, Econopolis
  • Ingrid Verduyn, WaW
  • Erik Hendriks, Sylvester Productions

Moderator: Jochanan Eynikel, businessfilosoof bij ETION

15.50 uur

Nabeschouwing door Luk Bouckaert, SPES-forum

16.00 uur

Speaker’s coffee corner

17.00 uur

Einde

Sprekers

Dries Deweer

Dries Deweer

Politiek filosoof aan de Tilburg University 

Jochanan Eynikel

Jochanan Eynikel

Businessfilosoof bij denktank ETION

Geert Noels

Geert Noels

Econoom en oprichter Econopolis

Ingrid Verduyn

Ingrid Verduyn

Oprichter WaW

Erik Hendriks

Erik Hendriks

Bestuurder Sylvester Productions

Luk Bouckaert

Luk Bouckaert

Bestuurder SPES-forum

Hendrik Opdebeeck

Hendrik Opdebeeck

Professor wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, houder van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Heleen Touquet

Heleen Touquet

Houder van de Velge Leerstoel Europese Waarden aan de Universiteit Antwerpen

Organisatie en partners

Leerstoel Jef van Gerwen sj

UCSIA-leerstoel over bedrijfsethiek in nagedachtenis van de Antwerpse jezuïet Jef Van Gerwen

Chair for European Values

joint project between the UCLouvain and the University of Antwerp dedicated to the study of European values in their diversity

Trends Leerstoel economie van de hoop

Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen die werk maakt van een sociale, ecologische en zinvolle economie

ETION

Forum voor geëngageerd ondernemen

SPES-forum

Spiritualiteit in economie & samenleving

De Gemeenschapseconomie

Wil je er graag bij zijn?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro voor wie fysiek aanwezig wilt zijn. De studienamiddag wordt ook gestreamd via internet. Online deelname is gratis.

De inschrijvingen openen binnenkort.

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31