Solidariteit en identiteit in Europa en daarbuiten

Solidariteit vormt, naast het streven naar vrede en gerechtigheid, één van de belangrijkste betrachtingen van een verenigd Europa in de internationale arena. Vandaag wordt ‘Europese solidariteit’ vaak gebruikt in het actuele publieke discours, maar waar staat het eigenlijk voor?

Historische analyse geeft aan dat het vaker in tijden van crisis, zoals revolutie, oorlog of economische troebelen, wordt gebezigd. Verwijzingen naar ‘Europese solidariteit’ zijn toegenomen ten gevolge van de financiële crisis, de vluchtelingencrisis, veiligheidsdreigingen en politieke radicalisering, waarmee Europa recentelijk wordt geconfronteerd. De onmacht van de Europese Unie om hier een adequaat antwoord op te vinden geeft aanleiding tot het (re-)activeren van het principe van de solidariteit.

‘Solidariteit’ behoort tot de sfeer van de emotie en blijkt niet in staat een stabiel waardensysteem te bieden dat de politieke cultuur kan consolideren. Het blijkt ook een grotere rol te spelen op het nationale dan het Europese niveau, niettegenstaande dat er in vele Europese grondteksten naar wordt verwezen.

Projecten

SCRIBANI-netwerk

Het SCRIBANI-netwerk brengt 15 Europese onderzoeks-instellingen en sociale centra samen rond rechtvaardigheid en de Europese toekomst.

FUCE

UCSIA maakt deel uit van de Federatie van Europese Katholieke Universiteiten. Ze werken momenteel een cursus over mensenrechten uit.

Leerstoel Vredeseducatie

onderwerpt telkens één aspect van vrede in al haar verschijningsvormen aan een academisch multidisciplinair onderzoek.

Evenementen

Debating Development

openingslezing
22 oktober 2019

Gender, Conflict, Citizenship & Belonging

academische workshop
18-20 maart 2020

alle evenementen

over Europa en solidariteit

Nieuws

Call for Papers

voor de internationale workshop
op 18-20 maart 2020
aan de Universiteit Antwerpen
stel je kandidaat voor
25 november 2019
Lees meer...

Van onze partners

Een gesprek met Luuk van Middelaar over Europese waarden na de verkiezingen op 5 juni om 18 uur in BOZAR (Brussel). Lees meer...

alle nieuws

over Europa en solidariteit

Publicaties

alle publicaties

over Europa en solidariteit

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31