Europese waarden, burgerschap en gemeenschap

Waarover spreken we wanneer we het hebben over Europese waarden?

Coronavirus

Omwille van de uitbraak van het coronavirus in ons land, hebben we beslist om alle UCSIA-evenementen in maart te annuleren. Daarnaast zal ons kantoor meestal gesloten zijn, omdat onze medewerkers zo veel mogelijk van thuis zullen werken.
Lees meer...

UCSIA organiseert samen met de Leerstoel Europese waarden: discoursen en perspectieven van de Universiteit van Antwerpen een driedelige debatreeks in het Engels over Europese waarden, burgerschap en gemeenschapsvorming. Drie internationale experts analyseren vanuit verschillende perspectieven het actuele discours, gevolgd door een respons.

Europese waarden nemen tegenwoordig een centrale plaats in, in het politieke debat in de EU. Ze worden ingeroepen tegen de uitholling van de rechtstaat in Polen en Hongarije of in de onderhandelingen over de Brexit.

Waarden als democratie, mensenrechten, menselijke waardigheid en solidariteit zijn opgenomen in fundamentele teksten van de EU. Zij worden nu ook door extremistische en populistische partijen ingeroepen bij verkiezingen. Dit toont aan hoe gecontesteerd de notie van Europese waarden wel is. Delen Europeanen wel dezelfde waarden?

Waarover praten we als we het over Europese waarden hebben? Welke invloed heeft het waardendebat op het beleid en op de samenleving? Hoe hertekent dit het politieke landschap, de verhoudingen tussen maatschappelijke groepen, de interpretatie van de Europese geschiedenis?

The role of European values in EU governance

François Foret en Katlijn Malfliet
Universiteit Antwerpen – F. de Tassis
4 maart 2020, 18.00 – 20.00 uur

The role of nationalism in European community building

Cynthia Miller-Idriss en Noel Clycq
Universiteit Antwerpen – F. de Tassis
18 maart 2020, 18.00 – 20.00 uur
GEANNULEERD

The role of war recollection in European integration

Peter Verovšek en Herman Van Goethem
Universiteit Antwerpen – Aula S.R.007
13 mei 2020, 18.00 – 20.00 uur

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31