Van bij haar ontstaan heeft UCSIA initiatieven opgezet rond ‘religie, cultuur en maatschappij’. Met eerbied voor de eigen traditie, zocht UCSIA contacten met organisaties en personen uit diverse tradities, met als doel te komen tot een verdiepende inter-levensbeschouwelijke en intellectuele dialoog. Het opzetten van dergelijke dialoog heeft voor UCSIA een intrinsieke waarde, en sluit aan bij een openheid die kenmerkend is voor een authentieke christelijke spiritualiteit.

Dialogeren over religie is in onze huidige cultuur echter niet vanzelfsprekend. Onze samenleving wordt gelijktijdig gekenmerkt door een privatisering van de geloofsbeleving en een terugkeer van religie in het maatschappelijke leven. Politieke partijen discussiëren of religie al dan niet een rol mag spelen in de publieke ruimte. Onderwijsinstellingen en non-profit organisaties worden uitgedaagd om de rol die ze willen toekennen aan diverse levensbeschouwingen te expliciteren. Godsdienstleer- krachten, studentenpastores, levensbeschouwelijke vertegenwoordigers in zorgvoorzieningen en gevangenissen worden verondersteld zich te bekwamen in interculturele en interreligieuze samenwerking. Individuele gelovigen beslissen zelf in welke mate ze zich willen identificeren met één of meerdere geloofstradities.

Projecten

UCSIA-Zomerschool

Tijdens onze jaarlijkse zomerschool over religie, cultuur en maatschappij volgen jonge academici en doctorale studenten les bij internationale experts en presenteren ze hun eigen onderzoek.

UCSIA-IJS leerstoel

bevordert de studie van de geschiedenis van het Jodendom vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog om zo de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te duiden.

Evenementen

6de Europese Godly Play Conferentie

Academisch symposium
17-18 september 2020

De genereuze ruimte

theologische lezing
19 november 2020
*** nieuwe datum ***

alle evenementen

over religie en samenleving

Nieuws

Coronavirus

Omwille van de uitbraak van het coronavirus in ons land, hebben we beslist om alle UCSIA-evenementen in maart te annuleren. Daarnaast zal ons kantoor meestal gesloten zijn, omdat onze medewerkers zo veel mogelijk van thuis zullen werken.
Lees meer...

Call for Applications: deadline verlaat

voor de UCSIA-zomerschool
over 'Religie, mobiliteit & politiek'
op 23-30 augustus 2020
aan de Universiteit Antwerpen
nieuwe deadline kandidaturen:
15 april 2020
Lees meer...

alle nieuws

over religie en samenleving

Publicaties

alle publicaties

over religie en samenleving

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31