Religie, Cultuur & Samenleving

Van bij haar ontstaan heeft UCSIA initiatieven opgezet rond ‘religie, cultuur en maatschappij’. Met eerbied voor de eigen traditie, zocht UCSIA contacten met organisaties en personen uit diverse tradities, met als doel te komen tot een verdiepende inter-levensbeschouwelijke en intellectuele dialoog. Het opzetten van dergelijke dialoog heeft voor UCSIA een intrinsieke waarde, en sluit aan bij een openheid die kenmerkend is voor een authentieke christelijke spiritualiteit.

Dialogeren over religie is in onze huidige cultuur echter niet vanzelfsprekend. Onze samenleving wordt gelijktijdig gekenmerkt door een privatisering van de geloofsbeleving en een terugkeer van religie in het maatschappelijke leven. Politieke partijen discussiëren of religie al dan niet een rol mag spelen in de publieke ruimte. Onderwijsinstellingen en non-profit organisaties worden uitgedaagd om de rol die ze willen toekennen aan diverse levensbeschouwingen te expliciteren. Godsdienstleer- krachten, studentenpastores, levensbeschouwelijke vertegenwoordigers in zorgvoorzieningen en gevangenissen worden verondersteld zich te bekwamen in interculturele en interreligieuze samenwerking. Individuele gelovigen beslissen zelf in welke mate ze zich willen identificeren met één of meerdere geloofstradities.

Projecten

UCSIA-Zomerschool

Tijdens onze jaarlijkse zomerschool over religie, cultuur en maatschappij volgen jonge academici en doctorale studenten les bij internationale experts en presenteren ze hun eigen onderzoek.

UCSIA-IJS leerstoel

bevordert de studie van de geschiedenis van het Jodendom vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog om zo de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te duiden.

Evenementen

Levinas: Between Judaism, Christianity and Philosophy

paneldebat (in het Engels)
Leerstoel UCSIA/IJS
19 februari 2020

De leraar als gids

studiedag leerkrachten r.k.g.
5 maart 2020

alle evenementen

over religie en samenleving

Nieuws

Call for Applications

voor de UCSIA-zomerschool
over 'Religie, mobiliteit & politiek'
op 23-30 augustus 2020
aan de Universiteit Antwerpen
deadline kandidaturen:
15 maart 2020
Lees meer...

Kerknet bezoekt expo Wonde(r)

De tentoonstelling toont vreemde fascinatie voor wonden van Christus. Tussen 1800 en 1950 kende het fenomeen van gestigmatiseerden in West-Europa een enorme opleving. Er zijn zowaar 250 verhalen bekend. 6 vaststellingen.
Lees het artikel op Kerknet...

alle nieuws

over religie en samenleving

Publicaties

alle publicaties

over religie en samenleving

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31