Religie, Cultuur & Samenleving

Van bij haar ontstaan heeft UCSIA initiatieven opgezet rond ‘religie, cultuur en maatschappij’. Met eerbied voor de eigen traditie, zocht UCSIA contacten met organisaties en personen uit diverse tradities, met als doel te komen tot een verdiepende inter-levensbeschouwelijke en intellectuele dialoog. Het opzetten van dergelijke dialoog heeft voor UCSIA een intrinsieke waarde, en sluit aan bij een openheid die kenmerkend is voor een authentieke christelijke spiritualiteit.

Dialogeren over religie is in onze huidige cultuur echter niet vanzelfsprekend. Onze samenleving wordt gelijktijdig gekenmerkt door een privatisering van de geloofsbeleving en een terugkeer van religie in het maatschappelijke leven. Politieke partijen discussiëren of religie al dan niet een rol mag spelen in de publieke ruimte. Onderwijsinstellingen en non-profit organisaties worden uitgedaagd om de rol die ze willen toekennen aan diverse levensbeschouwingen te expliciteren. Godsdienstleer- krachten, studentenpastores, levensbeschouwelijke vertegenwoordigers in zorgvoorzieningen en gevangenissen worden verondersteld zich te bekwamen in interculturele en interreligieuze samenwerking. Individuele gelovigen beslissen zelf in welke mate ze zich willen identificeren met één of meerdere geloofstradities.

Projecten

UCSIA-Zomerschool

Tijdens onze jaarlijkse zomerschool over religie, cultuur en maatschappij volgen jonge academici en doctorale studenten les bij internationale experts en presenteren ze hun eigen onderzoek.

UCSIA-IJS leerstoel

bevordert de studie van de geschiedenis van het Jodendom vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog om zo de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te duiden.

Evenementen

Wonde(r)

tentoonstelling
6 september - 31 oktober 2019

Onbeminde gelovigen

symposium
15 oktober 2019

De toekomst van spiritualiteit

symposium 75 jaar TGL
9 november 2019
VOLZET

Omgaan met interne pluraliteit

Interreligieuze studiedag
21 november 2019

Verlatenheid in de mystiek

Ruusbroecdag
29 november 2019

alle evenementen

over religie en samenleving

Nieuws

Kerknet bezoekt expo Wonde(r)

De tentoonstelling toont vreemde fascinatie voor wonden van Christus. Tussen 1800 en 1950 kende het fenomeen van gestigmatiseerden in West-Europa een enorme opleving. Er zijn zowaar 250 verhalen bekend. 6 vaststellingen.
Lees het artikel op Kerknet...

Eric Holterhues over het financieel systeem en ignatiaanse spiritualiteit

Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven wijdt op 9 november een symposium aan de toekomst van de spiritualiteit. De Nederlandse bankier Eric Holterhues (47) zal er spreken over zijn visie op een gezond financieel systeem en over de rol die de ignatiaanse spiritualiteit daarin speelt. Kerknet sprak met hem.
Lees het artikel...

Guido Vanheeswijk over 'Onbembinde gelovigen'

Tertio interviewde Guido Vanheeswijck over zijn essay ‘Onbeminde gelovigen’:
Lees het artikel...

alle nieuws

over religie en samenleving

Publicaties

alle publicaties

over religie en samenleving

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31