Waarom zou je naar het lijdende lichaam van een bloedende vrouw kijken? Pijn en bloed schrikken af. We mijden lijden. Toch dromden in de negentiende en vroege twintigste eeuw duizenden mensen over heel Europa samen om met eigen ogen de stigmata, de wonden van Christus, te aanschouwen: in levenden lijve, op de verwrongen lichamen van extatische ‘gestigmatiseerden’.
De wonderlijke fascinatie voor het lijdende lichaam is het vertrekpunt van deze tentoonstelling. Aan de hand van unieke historische bronnen uit onder andere de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap worden ruim 250 Europese stigmatici in beeld gebracht. Wonde(r) vertelt hun verhaal en brengt de controverse van toen weer tot leven.  

Deze tentoonstelling is samengesteld door het Stigmatics-team van het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen). Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden via de website van KADOC.

Wanneer?

van 6 september tot 31 oktober 2019 

Waar?

KADOC
Vlamingenstraat 39
3000 Leuven 

Hoe deelnemen?

Toegang is gratis. 

Ruusbroecgenootschap

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden

KADOC

Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving aan de KU Leuven

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31