Vlaamse Service-Learning bijeenkomst

Leren door te engageren. Engageren door te leren

10 September 2020
Universiteit Antwerpen

Aan de hand van een keynote lezing, workshops, plenaire sessie en ronde tafelgesprekken willen we uitwisseling van good practices, beleidsvisies en onderzoeksresultaten faciliteren en stimuleren.

De studiedag staat open voor iedereen met ervaring in of interesse voor service-learning binnen het hoger onderwijs. Leerkrachten en beleidsmakers binnen het secundair onderwijs zijn eveneens van harte uitgenodigd!

Deel je graag jouw evaringen met CSL? Dien dan voor 25 mei 2020 jouw voorstel in! Het programma van deze studiedag zal in juni worden gecommuniceerd.

Op 10 september 2020 vindt de derde Vlaamse studiedag rond service-learning plaats in Antwerpen. Op die studiedag wordt service-learning binnen het hoger onderwijs uitgelicht. Daarnaast betrekken we service-learning ook op het secundair onderwijs. We focussen op zeer diverse thema’s: van implementatie en ondersteuning van service-learning tot de voorstelling van onderzoeksresultaten en good practices. Docenten, leerkrachten, beleidsmakers, onderzoekers en onderwijsexperts kunnen tot 25 mei 2020 een voorstel voor een presentatie of workshop op de conferentie indienen.

Call for Papers

Deadline indienen: 25 mei 2020
Aanvaardingsbericht: 15 juni 2020
Meer informatie…

Call for Papers

Themavoorstellen

Het thema van de workshop, het paneldebat of het ronde tafelgesprek dient gerelateerd te zijn aan het brede thema van service-learning binnen het middelbaar en hoger onderwijs. Hieronder bieden we een niet-exhaustief overzicht van mogelijke onderwerpen en formats. 

service-learning STUDENTEN

 • Hoe studenten voorbereiden op hun service-learning traject?
 • Methodologie inzake de reflectiecomponent van service-learning
 • Beoordeling/meting van de impact van een service-learning traject op studenten, volgens studenten
 • Rol van studenten in het creëren en promoten van service-learning projecten

service-learning DOCENTEN

 • Hoe geëngageerde docenten promoten?
 • Hoe de pedagogie van service-learning breed gedragen krijgen binnen een welbepaalde studierichting?
 • Mogelijkheden en uitdagingen inzake interdisciplinaire service-learning projecten

service-learning INSTITUTIONELE INBEDDING

 • What’s in a name? Hoe en waarom service-learning definiëren op instellingsniveau?
 • Administratieve procedures en tools voor service-learning programma’s
 • Hoe service-learning promoten binnen en buiten de eigen instelling?
 • Onderzoek naar praktijk van service-learning binnen de eigen instelling in samenwerking met faculteit, organisaties en studenten.

service-learning ORGANISATIES en PARTNERSCHAPPEN

 • Community partner development: hoe een partnerorganisatie selecteren?
 • Hoe impact van service-learning traject voor partnerorganisaties meten?
 • De rol van service-learning in het bevorderen van sociaal kapitaal
 • Partnerorganisaties als actor binnen het pedagogisch proces van service-learning

service-learning DIGITAAL

 • Ervaring uitwisselen rond ervaringen met service-learning tijdens coronacrisis
 • Digitale tools om service-learning te organiseren
U

service-learning RESEARCH en ANDERE THEMA’S

 • Impactmeting van service-learning (op niveau van student, gemeenschap, instelling)
 • Organisatie van onderzoek naar service-learning
 • Andere thema’s

Werkvormen

Presentatie

Een sessie bestaande uit twee of drie presentaties van een paper of good practice. Elke presentatie focust op een zelfde thema, hetzij vanuit andere invalshoeken en vanuit verschillende instellingen. Individuele voorstellen worden door de organisatoren gebundeld rond een zelfde thematiek.

Duur van een presentatie-sessie: 1,5 uur

Workshop

Een interactieve workshop is een gestructureerde set van activiteiten voor een groep van deelnemers, gefaciliteerd door een of meer organisatoren die een bepaalde case presenteren en die met hun publiek in co-creatie willen gaan om bepaalde problemen en oplossingen te bekijken.

Duur van een workshop: 1,5 uur

Learning communities

Learning communities zijn van een meer informele en ad hoc aard in vergelijking met een workshop en is een vorm van discussie tussen verschillende key stakeholders (in deze kunnen studenten, docenten, directies en beleidsmakers participeren) rond een welbepaald thema Elke stakeholder heeft gelijkwaardige inbreng.

Duur van een learning community: 1,5 uur

Dien uw voorstel in!

e

Aanmeldingsprocedure

 1. Vul het formulier.
 2. Voeg alle vereiste documenten aan uw aanvraag toe.
 3. Deadline: 25 mei 2020
 4. Mededeling van aanvaarding: 15 juni 2020

Deadline: 25 mei 2020

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Z

Selectiecriteria

Volgende criteria worden in acht genomen tijdens de selectie:

 • Het correct en volledig invullen van het formulier
 • De relevantie en het innovatieve karakter van het onderwerp met betrekking tot service-learning
 • Professionele kwalificaties inzake service-learning
 • Het interactieve karakter

Ons doel is om een groep van enthousiaste en gekwalificeerde sessie organisatoren bij elkaar te brengen die zowel complementair als multidisciplinair is.

Sorry. This form is no longer available.

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31